In de  week en tijdens afwezigheden 's avonds of tijdens onverwachte momenten kunt U beroep doen op de wachtdienst.

Het nummer van de wachtdienst is 052/340380.

In het weekend vanaf vrijfagavond 19u tot maandagmorgen 8 u kunt u beroep doen op de wachtpost 

Het nummer is 052/730100